Träffa oss på MätKart i Skellefteå

MBK för kommuner

Besök vår monter på MätKart i Skellefteå 15-17 maj där vi visar TopoDirekt! Lyssna även på vårt föredrag ”BIM & visualisering” på torsdag 16 maj lkl 16.00.