Om TopoDirekt

MBK för kommuner

Adtollo och Sokigo samarbetar i en ny framtagen MBK- produkt där nyckelfunktionerna är en stark egen klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny framtagen databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess. Utöver MBK-funktionerna hanterar även TopoDirekt bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad Adress Lägenhet) och registerkarte-GML. TopoDirekt tar tillvara den kun-skap som alla företagen har i sina lösningar till befintliga kommunala kunder och bygger en ny lösning med det bästa från dessa världar.

TopoDirekt ger stöd för

 • 3D och BIM
 • Import- och exportfunktioner till Dwg, Dgn, Shape, Mapinfo med flera.
 • Terrängmodeller, skapa höjdkurvor
 • Datautbyte i enlighet med Svensk Geoprocess
 • MS SQL Server och PostgreSQL
 • NDRK och Registerkarte-GML
 • Utbyte och beräkning av fältdata
 • Kart- och ritningsproduktion
 • Stilsättning enligt HMK
 • Metadata
 • BAL , Byggnad Adress Lägenhet – ajourhållning till Lantmäteriet
 • Integration med den kommunövergripande GIS-portalen